Grawitacja Oświęcim

Taniec nieodłącznie kojarzony z Broadwayem, teatrem, musicalem. Wraz z upływem czasu rozwijał się tworząc nowe rozgałęzienia np. modern jazz, lyrical jazz, latin jazz. Jest gatunkiem zawierającym w sobie elementy baletu, tańca modern oraz tańca akrobatycznego, więc w żaden sposób nie ogranicza wyobraźni tancerza. Podstawą są w nim elementy: rytm, policentryzm, izolacje. Taniec jazzowy sprawia ogólne wrażenie tańca „lekkiego i niezależnego” lecz zaraz po balecie jazz jest jedną z najtrudniejszych technik tanecznych i wymaga wielkiej pracy tancerza. Na zajęciach trenujemy przed wszystkim technikę, kładziemy duży nacisk na rozciąganie, które jest niezbędne do wykonywania wielu elementów, wzmacniamy ciało poprzez szereg ćwiczeń z tańca klasycznego. Po opanowaniu podstaw uczymy się kombinacji, choreografii i improwizacji tanecznej.

POZIOM ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO WIEKU I STOPNIA ZAAWANSOWANIA UCZESTNIKÓW